Sivustomme käyttää evästeitä. Lue lisää. Selvä, kiitos

Tietosuoja

Henkilötietojen tietosuoja

Rekisterinpitäjä

Chagua siivouspalvelut
2234026-8
Harakantie 5
02650 Espoo
p. 0400 590 605

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nina Haapanen
Aktivoi selaimesi Javascript nähdäksesi osoitteen

Rekisterin nimi

Chagua siivouspalvelut henkilörekisteri, asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakasrekisteri

Asiakassuhteiden hoitaminen, ylläpito ja kehittäminen, laskutus
Viestintä ja palveluiden markkinointi, uusasiakashankinta, lisämyynti

Henkilötietorekisteri

Rekrytointi sekä työsuhteessa olevien työntekijöiden henkilötietojen käsittely

Kaikkia keräämiämme tietoja voidaan käyttää yllämainittuihin tarkoituksiin. Tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi sekä liiketoiminnan ja palveluiden kehittämiseksi.

Rekisterien sisältö

Asiakasrekisterimme voi pitää sisällään seuraavia tietoja: asiakkaan yhdyshenkilön nimi ja yhteystiedot (kuten puhelinnumero tai sähköpostiosoite), asiakaskohteiden yksilöintitunnisteet (kuten avainten ja kohteiden numerointi sekä osoitteet), hinta- ja laskutustiedot, sopimustiedot ja -ehdot, sähköpostit, sähköiset asiointilomakkeet, markkinointiin ja myynnin edistämiseen liittyvät tiedot (kuten rekisteröityyn kohdistuvat markkinointitoimenpiteet) sekä muut asiakkaan itsensä antamat tiedot.

Henkilötietorekisterimme voi pitää sisällään seuraavia tietoja: nimi, yhteystiedot, henkilötunnus, tilinumero, muut hakijan tiedot, sähköpostit, WhatsApp-viestit tai tekstiviestit, sähköiset asiointilomakkeet, palkkaan liittyvät tiedot (kuten työtuntien kirjanpito) sekä muut työntekijän tai työnhakijan itsensä antamat tiedot.

Tietojen säilytysaika

Rekisterien tietoja säilytetään niin kauan, kuin ne ovat tarpeen rekisterin tarkoituksen toteuttamiseksi. Lähtökohtaisesti tietoja säilytetään viiden (5) vuoden ajan asiakassuhteen tai sopimussuhteen päättymisen jälkeen, kuitenkin lainsäädännön velvoitteet huomioiden.

Tietojen luovutus

Ohjelmien käyttöön tarvittavat palvelimet sijaitsevat pääasiassa EU- tai ETA-alueella tai niiden ulkopuolisissa maissa, joissa EU-komissio on todennut tietosuojan riittävän tason. Tietoja voidaan palvelun toteuttamiseksi siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön siirtoperusteiden mukaisesti. Keräämiämme tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoitukseen. Voimme luovuttaa tietoja viranomaisille kulloinkin voimassa olevien lainsäädäntöjen mukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, minkälaisia tietoja hänestä on merkitty rekisteriin, vaatia oikaisua virheellisten tietojen osalta, tai vaatia tietojen poistoa rekisteristä. Kaikki pyynnöt edellä mainittuihin liittyen on tehtävä kirjallisesti rekisterin tietosuojayhteyshenkilölle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä tai pyytää tietojensa käsittelyn rajaamista, sekä valittaa tietosuojavaltuutetulle.

Päivitetty

10.8.2018