0400 590 605

Chagua tarkoittaa valittua

Meidän kohdalla se tarkoittaa myös rehellisyyttä ja laatua

Chagua Siivouspalvelut on yksityinen siivouspalveluiden tuottaja. Teemme kaikenlaisia siivouksia ylläpitosiivouksista isoihin peruspesuprojekteihin, yrityksille ja muille organisaatioille pääkaupunkiseudulla. Chagua Siivouspalvelut keskittyy tarjoamaan monipuolisia siivouspalveluita kustannustehokkaasti ja laadusta tinkimättä. Kaikki työntekijämme on koulutettu ja ohjeistettu tarkasti alan töihin.

Arvot ohjaavat toimintaamme

Arvomme kertovat niistä perusasioista, jotka ohjaavat koko toimintaamme ja joihin asiakkaamme voivat luottaa aina kanssamme asioidessaan.

Rehellisyys

Keskustelemme asioista avoimesti ja pidämme kiinni sovitusta. Olemme sitoutuneet toimimaan asiakaslähtöisesti. Haluamme tunnistaa ja toteuttaa asiakkaidemme yksilöllisiä tarpeita heitä aidosti kuunnellen. Luottamus syntyy päivittäin, suurten ja pienten tekojen kautta. Luotamme ja olemme luottamuksen arvoisia toisillemme, asiakkaillemme ja kumppaneillemme.

Yrittäjyys

Olemme sitoutuneet toimimaan asiakaslähtöisesti, ammattitaitoisesti ja tehokkaasti. Teemme päätöksiä ja toimimme. Olemme sitoutuneet jatkuvaan toimintojemme ja tuotteidemme kehittämiseen pyrkimyksenämme olla ammattitaitoisin ja modernein toimialoillamme. Opimme myös asiakkailtamme, ja olemme valmiita etsimään vaihtoehtoisia tapoja toimia paremman palvelun saavuttamiseksi.

Vastuu

Otamme vastuun asiakkaistamme, toisistamme ja ympäristöstä.

Laatu

Asiakkaan saama arvo toteutetaan sitoutuneen henkilökunnan, korkean ammattitaidon ja parhaiden menetelmien avulla. Teemme sen, minkä lupaamme laadukkaasti ja tarkasti.

Haluamme olla asiakkaillemme strateginen kumppani, jonka henkilökuntaa arvostetaan ja henkilöstöllemme kehittyvä työnantaja. Tarjoamme markkinoille kokonaisvaltaisia palveluratkaisuja, jotka ovat osa asiakkaidemme arvoketjua ja tuottavat heille lisäarvoa.